• Home
  • DOVAN CO. LTD,

DOVAN CO. LTD,

DOVAN Company Limited, operations over 13 years in Producing other uncategorized metal products.

Basic info

Socialist Republic of Vietnam Bac Giang Viet Yen Lot E4, Dinh Tranh Industral Park, Nenh Town

0916-743-927

1,500,000,000,000,000VND

40,000,000,000$

95

Web meeting / Venue

Japanese / English / Vietnamese

Exhibited at Vietnam booth / Exhibit online

Self-drilling screws, retractors, rivets, screw products

Stainless steel materials, and all kinds of molds -- latches for screw industry

Self-drilling screws, retractors, rivets, screw products

Business negotiation

Processing self-drilling screws, drawing screws, rivets, stamping pins...

Chúng tôi chuyên gia công các loại đinh vít tự khoan, đinh rít, đinh tán... Bằng phương pháp dập nguội để tạo định dạng sản phẩm với đa dạng các kích thước và chủng loại khác nhau như: Đường kính sản phẩm từ Φ2,9mm~Φ6,3mm; Chiều dài từ 9mm ~ 200mm.

Sponsor AD

Powered by x